“Rich Penat” Nora Barcelona, Bianca Resa y Rat Penat en Paixxon Galega 2015